تلفن: 76701184-77733426

جستجو در پروژه ها

پروژه های درحال ساخت

 • 5 - شهران - 0طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L05.4202
  محله : شهران
  تعداد طبقات : 0
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - شهران - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L05.4201
  محله : شهران
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 6طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L05.4200
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L05.4199
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 6طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L05.4198
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 9طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L05.4197
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 8طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L05.4196
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 5 - پونک - 13طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L05.4195
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 13
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات سیستم مداربسته
 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی 8 دستگاه هواساز
 • مناقصه تامین اسپیلت 60000 تعداد 28 دستگاه