تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 3طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.5878
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 3
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L01.5877
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 3طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L01.5876
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 3
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 7طبقه -رو به اتمام

  جزئیات

  شناسه : L01.5875
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : رو به اتمام
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 14طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : L01.5874
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 14
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 4طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L02.7322
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 4طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L02.7321
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 4طبقه -رو به اتمام

  جزئیات

  شناسه : L02.7320
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : رو به اتمام
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون
 • مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و نصب اسکلت فلزی
 • مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی