تلفن :  77733426-77733426-

جستجو در پروژه ها

پروژه های درحال ساخت

 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 7طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.4499
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 5طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.4498
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 16طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.4497
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 16
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 21طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L01.4496
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 21
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L01.4495
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 9طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.4494
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 12طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L01.4493
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 12
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 3طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L01.4492
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 3
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • خرید مصالح سنگی
 • ساخت واتمام ساختمان دانشکده مهندسی
 • مناقصه عملیات ساختمانی و2دستگاه آسانسور