تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - 3طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L15.0257
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات : 3
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L15.0256
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L15.0255
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - 6طبقه -رو به اتمام

  جزئیات

  شناسه : L15.0254
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : رو به اتمام
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L15.0253
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L15.0252
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (مسعودیه مشیریه دولت آباد) - 5طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L15.0251
  محله : (مسعودیه مشیریه دولت آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 15 - (اسلام آباد بروجردی کیان شهر) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L15.0250
  محله : (اسلام آباد بروجردی کیان شهر)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی 5 دستگاه برج خنک کننده
 • مناقصه ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت
 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی