تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 14 - (پرستار شکوفه) - 12طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L14.2320
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 12
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2319
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2344
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L14.2343
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2342
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2341
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 7طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L14.2340
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2339
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه اجرای عملیات گودبرداری
 • مناقصه تأمین، نصب، راه اندازی و نگهداری سه دستگاه آسانسور
 • مناقصه تهیه و نصب درب و پنجره