تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 6طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L17.0288
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L17.0287
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 6طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L17.0286
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 5طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L17.0285
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L17.0284
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 6طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L17.0283
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L17.0282
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (مقدم یافت آباد) - 6طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L17.0281
  محله : (مقدم یافت آباد)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور
 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی 5 دستگاه برج خنک کننده
 • مناقصه ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت