تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 7طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L01.6049
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 18طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L01.6048
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 18
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 14طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L01.6047
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 14
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L01.6046
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (نیاوران دربند دارآباد) - 14طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.6045
  محله : (نیاوران دربند دارآباد)
  تعداد طبقات : 14
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 15طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.6044
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 15
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L01.6043
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 8طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.6042
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور
 • مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی
 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی 41 دستگاه دوربین مداربسته