تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 1 - (الهیه فرشته تجریش) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.6307
  محله : (الهیه فرشته تجریش)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (الهیه فرشته تجریش) - 9طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L01.6306
  محله : (الهیه فرشته تجریش)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (الهیه فرشته تجریش) - 6طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.6305
  محله : (الهیه فرشته تجریش)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (الهیه فرشته تجریش) - 8طبقه -رو به اتمام

  جزئیات

  شناسه : L01.6304
  محله : (الهیه فرشته تجریش)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : رو به اتمام
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (طالقانی کشاورز) - 14طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L06.4100
  محله : (طالقانی کشاورز)
  تعداد طبقات : 14
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (آرژانتین تخت طاووس) - 10طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L06.4099
  محله : (آرژانتین تخت طاووس)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (آرژانتین تخت طاووس) - 9طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L06.4098
  محله : (آرژانتین تخت طاووس)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 6 - (آرژانتین تخت طاووس) - 9طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L06.4097
  محله : (آرژانتین تخت طاووس)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه 156 تن تبرید
 • مناقصه اجرای باقیمانده عملیات خاکی وساخت اسکلت بتنی
 • مناقصه واگذاری عملیات سفتکاری