تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L04.3619
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 8طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L04.3618
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 8طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L04.3617
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (میدان هروی نوبنیاد) - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L04.3616
  محله : (میدان هروی نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (میدان هروی نوبنیاد) - 7طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L04.3615
  محله : (میدان هروی نوبنیاد)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 5طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L04.3614
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L04.3613
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L04.3612
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور
 • مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی
 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی 41 دستگاه دوربین مداربسته