تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 7طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L02.7292
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 7طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L02.7291
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L02.7290
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L02.7289
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 8طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L02.7288
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 7طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L02.7287
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 9طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L02.7286
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 7طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L02.7285
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید 23 دستگاه هواساز
 • مناقصه تامین ، نصب راه اندازی و نگهداری سه دستگاه آسانسور
 • مناقصه تهیه (خرید) ، نصب ، راه اندازی