تلفن: 09101997853

جستجو در پروژه ها

پروژه های درحال ساخت

 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 5طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.5190
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 4طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.5189
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 7طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.5188
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 13طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.5187
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 13
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 13طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L01.5185
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 13
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L01.5184
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 4طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L01.5182
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.5181
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه واگذاری عملیات تهیه، ساخت، حمل و نصب استراکچر فلزی
 • مناقصه انجام خدمات حفاری، تهیه لوله و لوله گذاری
 • مناقصه بازسازی آسانسور ساختمان