تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 14 - (پرستار شکوفه) - 7طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L14.2521
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 7طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2520
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L14.2519
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 6طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2518
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L14.2517
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L14.2516
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 6طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L14.2515
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2514
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی
 • مناقصه خرید نصب و راه اندازی 41 دستگاه دوربین مداربسته
 • مناقصه اجرای نمای یکی از پروژه ها