تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 5 - پونک - 5طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L05.4949
  محله : پونک
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 17 - (باغ خزانه امام زاده حسن) - 6طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L17.0370
  محله : (باغ خزانه امام زاده حسن)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 21 - تهرانسر - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L21.1064
  محله : تهرانسر
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 7طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L14.2590
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2589
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2588
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L14.2587
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : L14.2586
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید میلگرد
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید آهن آلات
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن