تلفن: 76701184-77733426

جستجو در پروژه ها

پروژه های درحال ساخت

 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 8طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : AL03.3518
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : AL03.3517
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : AL03.3516
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 9طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : AL03.3515
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 8طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : AL03.3514
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 8طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : AL03.3513
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : AL03.3512
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (دروس قلهک اختیاریه) - 7طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : AL03.3511
  محله : (دروس قلهک اختیاریه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه خرید و تحویل لوله پلی اتیلن
 • مناقصه واگذاری تامین و اجرای قفسه بندی به همراه خرید و نصب
 • خرید، نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه چیلر تراکمی