تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 8 - (نارمک) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L08.2243
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 8 - (نارمک) - 6طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L08.2242
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L04.3810
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L04.3809
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L04.3807
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (ونک جردن) - 10طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : AL03.6425
  محله : (ونک جردن)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (محمودیه زعفرانیه ولنجک) - 8طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.6828
  محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (محمودیه زعفرانیه ولنجک) - 10طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L01.6831
  محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله GRP
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن