تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 11طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.6175
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 11
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - 17طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L01.6174
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات : 17
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (اقدسیه کامرانیه ارتش) - 15طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L01.6173
  محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
  تعداد طبقات : 15
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - - 9طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L01.6172
  محله :
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - - 9طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L01.6171
  محله :
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - - 8طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.6170
  محله :
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - - 13طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L01.6169
  محله :
  تعداد طبقات : 13
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (قیطریه دزاشیب فرمانیه) - طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L01.6168
  محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
  تعداد طبقات :
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه اجرای عملیات تکمیل و ساخت
 • مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک
 • مناقصه خرید یک دستگاه چیلر