تلفن :  77733426-77733426-

جستجو در پروژه ها

پروژه های درحال ساخت

 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 6طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : L02.5050
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 9طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L02.5049
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 12طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : L02.5042
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 12
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (مرزداران،ستارخان) - 11طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L02.5041
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 11
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 14طبقه -نازک کاری و نما

  جزئیات

  شناسه : L02.5039
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 14
  وضعیت پروژه : نازک کاری و نما
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : L02.5038
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 7طبقه -دیوارچینی و سفت کاری

  جزئیات

  شناسه : L02.5036
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی و سفت کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -اتمام رسید

  جزئیات

  شناسه : L02.5035
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اتمام رسید
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی