تلفن: 76701184-77733426

جستجو در پروژه ها

پروژه های درحال ساخت

 • - قصرالدشت - 4طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L10.2183
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 4
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • - قصرالدشت - 5طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L10.2182
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • - قصرالدشت - 7طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L10.2181
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - قصرالدشت - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L10.2180
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 13 - قصرالدشت - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L10.2179
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • - قصرالدشت - 7طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L10.2178
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • - قصرالدشت - 6طبقه -تخریب و گودبرداری

  جزئیات

  شناسه : L10.2177
  محله : قصرالدشت
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (الهیه فرشته تجریش) - 15طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L01.5762
  محله : (الهیه فرشته تجریش)
  تعداد طبقات : 15
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه اجرای سقف کاذب و ترمیم ستون های ساختمان
 • حمل و نصب و راه اندازی سه دستگاه چیلر
 • مناقصه واگذاری اجرای کامل آسانسور ساختمان اداری در حال احداث