تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L01.5311
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 11
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L01.5761
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 9
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L01.6306
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 9
واحد :
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L01.6307
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 7
واحد :
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L02.5569
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 6
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L02.7030
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L02.7039
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L02.7040
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04
شناسه : L02.7046
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 2
محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/04/04