تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L01.2744
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5154
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 11
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5605
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5765
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5817
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 9
واحد : 11
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5832
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 10
واحد : 24
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5833
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 6
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5834
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 8
واحد : 11
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26
شناسه : L01.5839
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 9
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/26