تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L13.1502
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 15
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : AL03.6051
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : AL03.6114
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : L01.4123
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : L01.4353
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 9
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : L01.5131
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : L01.5307
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : L01.5314
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 13
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28
شناسه : L01.5319
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/10/28