تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : AL04.3159
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 4
محله : (تهرانپارس حکیمیه)
طبقه : 4
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.3727
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 13
واحد : 18
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.4383
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 14
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.4499
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 11
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.5271
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 14
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.5881
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 10
واحد : 14
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.6169
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 1
محله :
طبقه : 13
واحد :
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.6170
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله :
طبقه : 8
واحد :
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04
شناسه : L01.6171
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله :
طبقه : 9
واحد :
تاریخ بروز رسانی : 1396/03/04