تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L13.1509
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 6
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : L13.1572
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 12
محله : (قیام بازار هرندی)
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : L13.1573
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 12
محله : (آبشار پامنار)
طبقه : 5
واحد : 7
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : AL03.2922
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : AL03.2997
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 9
واحد : 22
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : AL03.3391
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 12
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : AL03.3430
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 8
واحد : 18
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : AL03.3449
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 8
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05
شناسه : AL03.4000
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 12
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1395/12/05