تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : AL03.2953
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.3275
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 13
واحد : 16
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.3378
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 16
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.3432
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 7
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.3445
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 8
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.3500
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.3508
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.4004
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26
شناسه : AL03.4024
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 6
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/07/26