تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L01.1046
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.2771
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 10
واحد : 9
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.4250
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 10
واحد : 30
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.5156
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.6046
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.6082
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.6158
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.6192
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 14
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27
شناسه : L01.6221
وضعیت پروژه : فونداسیون
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 6
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/09/27