تلفن: 76701179
تست1
مناقصات

مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور

تاریخ انتشار : 1396/02/02
مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور
ادامه

مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی

تاریخ انتشار : 1395/12/26
مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی
ادامه

مناقصه خرید نصب و راه اندازی 41 دستگاه دوربین مداربسته

تاریخ انتشار : 1395/12/21
مناقصه خرید نصب و راه اندازی 41 دستگاه دوربین مداربسته
ادامه

مناقصه اجرای نمای یکی از پروژه ها

تاریخ انتشار : 1395/12/21
مناقصه اجرای نمای یکی از پروژه ها
ادامه

مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی

تاریخ انتشار : 1395/12/21
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی
ادامه

مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور

تاریخ انتشار : 1395/12/16
مناقصه خرید 4 دستگاه آسانسور
ادامه

مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون

تاریخ انتشار : 1395/12/14
مناقصه تهیه مصالح و اجرای فونداسیون
ادامه

مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور

تاریخ انتشار : 1395/12/07
مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور
ادامه

مناقصه خرید نصب و راه اندازی 5 دستگاه برج خنک کننده

تاریخ انتشار : 1395/12/01
مناقصه خرید نصب و راه اندازی 5 دستگاه برج خنک کننده
ادامه

مناقصه ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت

تاریخ انتشار : 1395/12/01
مناقصه ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت
ادامه

مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی

تاریخ انتشار : 1395/11/27
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی
ادامه

مناقصه طراحی ساخت حمل و نصب سوله

تاریخ انتشار : 1395/11/27
مناقصه طراحی ساخت حمل و نصب سوله
ادامه
12345678910...