تلفن: 76701179
تست1
مناقصات

مناقصه خرید نصب و راه اندازی 5 دستگاه برج خنک کننده

تاریخ انتشار : 1395/12/01
مناقصه خرید نصب و راه اندازی 5 دستگاه برج خنک کننده
ادامه

مناقصه ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت

تاریخ انتشار : 1395/12/01
مناقصه ارزیابی و انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت
ادامه

مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی

تاریخ انتشار : 1395/11/27
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی
ادامه

مناقصه طراحی ساخت حمل و نصب سوله

تاریخ انتشار : 1395/11/27
مناقصه طراحی ساخت حمل و نصب سوله
ادامه

مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی

تاریخ انتشار : 1395/11/23
مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی
ادامه

مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه مدل هوا خنک

تاریخ انتشار : 1395/11/19
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه مدل هوا خنک
ادامه

مناقصه تهیه 3 دستگاه آسانسور

تاریخ انتشار : 1395/11/14
مناقصه تهیه 3 دستگاه آسانسور
ادامه

مناقصه تهیه و اجرای نمای کرتین وال

تاریخ انتشار : 1395/11/14
مناقصه تهیه و اجرای نمای کرتین وال
ادامه

مناقصه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری

تاریخ انتشار : 1395/11/14
مناقصه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری
ادامه

مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی

تاریخ انتشار : 1395/11/07
مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی
ادامه

مناقصه نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته

تاریخ انتشار : 1395/11/07
مناقصه نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته
ادامه

مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات سفلت کاری

تاریخ انتشار : 1395/11/07
مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات سفلت کاری
ادامه
12345678910...