تلفن: 76701179
تست1
مناقصات

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

تاریخ انتشار : 1396/10/26
مناقصات ساختمانی خرید مقداری لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف و از کارخانه جات تولیدی
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله GRP

تاریخ انتشار : 1396/10/26
مناقصه ساختمانی ۲۴۰۰ متر لوله GRP در اقطار ۴۰۰ ، ۵۰۰ و ۶۰۰ م. م
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

تاریخ انتشار : 1396/10/26
مناقصه ساختمانی در نظر دارد ۲۲۰۶۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۶۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۶۳۰
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه عملیات کاشی کاری

تاریخ انتشار : 1396/10/26
مناقصه ساختمانی عملیات کاشی کاری ایوان ورودی شبستان شیخ صدوق ره واقع در شهرری خیابان ابن بابویه
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه واگذاری اجرای فونداسیون، اسکلن و دیوارچینی

تاریخ انتشار : 1396/10/26
مناقصه ساختمانی شناسایی پیمانکار جهت واگذاری اجرای فونداسیون، اسکلت و دیوار چینی پروژه ۱۸۴ واحد خود در شهر اراک
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید پله برقی

تاریخ انتشار : 1396/10/26
مناقصه ساختمانی تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ساختمان شماره ۳۱
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

تاریخ انتشار : 1396/10/25
مناقصه ساختمانی ۲ لوله پلی اتیلن ۲۰۰ PN=۱۶ PE=۸۰ ۱۵۰۰ متر ۳ لوله پلی اتیلن ۱۶۰ PN=۱۰ PE=۸۰ ۶۰۰ متر ۴ لوله پلی
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

تاریخ انتشار : 1396/10/25
مناقصه ساختمانی خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE۸۰ و PE۱۰۰ در سایزهای ۹۰ تا ۳۱۵ میلیمتر
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید میلگرد

تاریخ انتشار : 1396/10/25
مناقصه ساختمانی خرید میلگرد صاف ۹۰ تن --- میلگرد آجدار A۳ مقدار ۱۲۰۰ تن --- میلگرد ST۱۶۰ ۷ مقدار ۱۳۰ تن
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه اجرای پوشش ضدحریق اسکلت فلزی

تاریخ انتشار : 1396/10/25
مناقصه ساختمانی اجرای پوشش ضدحریق اسکلت فلزی سقف آشپزخانه حریق جهت هتل بین المللی سورینت قشم
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید آسانسور

تاریخ انتشار : 1396/10/25
مناقصه ساختمانی خرید نصب و راه اندازی آسانسورهای مرکز سوختگی و سرطان سمنان
ادامه

مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید آسانسور

تاریخ انتشار : 1396/10/25
مناقصه ساختمانی واگذاری تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسورهای ساختمان آموزشی به پیمانکار واجد شرایط
ادامه
12345678910...