تلفن: 76701179
تست1
مناقصات

مناقصه واگذاری عملیات سفتکاری

تاریخ انتشار : 1396/03/20
مناقصه واگذاری عملیات سفتکاری
ادامه

مناقصه اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی

تاریخ انتشار : 1396/03/20
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی
ادامه

مناقصه اجرای عملیات نازک کاری

تاریخ انتشار : 1396/03/20
مناقصه اجرای عملیات نازک کاری
ادامه

مناقصه اجرای بخشی از اسکلت بتنی پروژه

تاریخ انتشار : 1396/03/11
مناقصه اجرای بخشی از اسکلت بتنی پروژه
ادامه

مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی

تاریخ انتشار : 1396/03/11
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی
ادامه

مناقصه خرید و نصب راه اندازی تعداد 9 دستگاه آسانسور

تاریخ انتشار : 1396/03/09
مناقصه خرید و نصب راه اندازی تعداد 9 دستگاه آسانسور
ادامه

مناقصه اجرای سیستم اعلام واطفاء حریق

تاریخ انتشار : 1396/03/09
مناقصه اجرای سیستم اعلام واطفاء حریق
ادامه

مناقصه خرید آهن آلات

تاریخ انتشار : 1396/03/08
مناقصه خرید آهن آلات
ادامه

مناقصه یک مجموعه انواع کابل برق

تاریخ انتشار : 1396/03/08
مناقصه یک مجموعه انواع کابل برق
ادامه

مناقصه تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب

تاریخ انتشار : 1396/03/06
مناقصه تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب
ادامه

مناقصه اجرای عملیات تکمیل و ساخت

تاریخ انتشار : 1396/02/16
مناقصه اجرای عملیات تکمیل و ساخت
ادامه

مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک

تاریخ انتشار : 1396/02/16
مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک
ادامه
12345678910...