تلفن: 76701179
تست1
مقالات ساختمانی لیدوبین

گچ و خاک

تاریخ انتشار : 1395/07/17
در پروژه های درحال ساخت ساختمانی، در مرحله ی گچ و خاک، رس را الک میکنند و سپس آن را با گچ مخلوط میکنند. معمولا نسبت مخلوط این ملات پنجاه درصد میباشد.
ادامه

سفید کاری

تاریخ انتشار : 1395/07/17
در پروژه های ساختمانی، در مرحله ی سفید کاری، با تمام شدن مرحله ی گچ و خاک و در طی آن خشک شدن این مرحله، شروع به اجرای مرحله ی سفیدکاری میکنند. ملات گ ...
ادامه

سقف زنی و دیوارچینی

تاریخ انتشار : 1393/02/31
یکی از مراحل اساسی در ساختمان سازی که به دو گروه سقف های سبک و سقف های سنگین دسته بندی می شود.
ادامه

اسکلت ساختمان

تاریخ انتشار : 1393/02/31
از آنجاییکه اسکلت اکثر ساختمان ها در کشور ما فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیتهای خاص ساخته می شوند، آشنایی با مزایا و معایب سا ...
ادامه

بانک اطلاعات ساختمان و پروژه های ساختمانی لیدوبین

تاریخ انتشار : 1392/11/15
بانک اطلاعات ساختمان امکان دسترسی به پروژه ها و بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت و نیمه کاره شهر تهران در گردآوری شده است
ادامه