تلفن: 76701179
تست1
مناقصه گودبرداری،خاکبرداری،تخریب اسفا لت و بتن،تعمیرات ساختمانی
کد : 811 NewsCounter بازدید : 1057 NewsDate 1395/03/13

مناقصه گودبرداری،خاکبرداری،تخریب اسفا لت و بتن،تعمیرات ساختمانی

                        
                   مناقصه گودبرداری،خاکبرداری،تخریب اسفا لت و بتن،تعمیرات ساختمانی

 
مناقصه شماره 05/95/م درخصوص عملیات گودبرداری،خاکبرداری،تخریب اسفالت و بتن،تعمیرات ساختمانی،انجام کارهای
فلزی در
سطح شرکت پالایش نفت اصفهان،تاسیسات آبرسانی درچه و شهرک شهید محمدمنتظری برای کسب اطلاعات
بیشتر به سایت این شرکت به آدرس : 
www.eorc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن33963164-031تماس حاصل نمایید.