تلفن:22315053

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (نارمک)
  8 - (نارمک) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L08.2392
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (نارمک)
  8 - (نارمک) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L08.2391
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (عباس آباد سهروردی)
  7 - (عباس آباد سهروردی) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L07.7389
  محله : (عباس آباد سهروردی)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (عباس آباد سهروردی)
  7 - (عباس آباد سهروردی) - 9طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L07.7388
  محله : (عباس آباد سهروردی)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L07.7387
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L07.7386
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L07.7385
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (یوسف آباد توانیر)
  6 - (یوسف آباد توانیر) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L06.4408
  محله : (یوسف آباد توانیر)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام اجرای کناف سقف
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خرید دوربین سقفی
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه استعلام خریدسنگ نما