تلفن:22315053

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 7طبقه -سفید کاری
 • شناسه : L05.5078
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (سعادت آباد،شهرک غرب)
  2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 8طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L02.8143
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L07.7298
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -نازک کاری
 • شناسه : L07.7297
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L07.7296
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 5طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L07.7295
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 7طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L07.7294
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  7 - (نظام آباد حشمتیه گرگان) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L07.7293
  محله : (نظام آباد حشمتیه گرگان)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید آهن آلات
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید آهن آلات
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید چیلر
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید چیلر
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید تاسیسات و تجهیزات ساختمانی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید تاسیسات و تجهیزات ساختمانی