تلفن:22315053

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 14طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L02.7992
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 14
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 9طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L02.7991
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 11طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L02.7989
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 11
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 0طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L02.7985
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 0
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L02.7984
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 7طبقه -رو به اتمام

  جزئیات

  شناسه : L02.7983
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : رو به اتمام
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 9طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L02.7980
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 3 - (میرداماد ظفر) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : AL03.6444
  محله : (میرداماد ظفر)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه اجرای کفپوش بتنی
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه اجرای خاکبرداری، فونداسیون و ...