تلفن:22315053

جستجو - پروژه های ساختمانی در حال ساخت

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - (سعادت آباد،شهرک غرب)
  2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 13طبقه -فونداسیون
 • شناسه : L02.8208
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 13
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - (سعادت آباد،شهرک غرب)
  2 - (سعادت آباد،شهرک غرب) - 10طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8216
  محله : (سعادت آباد،شهرک غرب)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 5طبقه -دیوارچینی
 • شناسه : L02.8215
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • ساختمان های در حال ساخت - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 6طبقه -دیوارچینی
 • شناسه : L02.8214
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان تهران - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)
 • شناسه : L02.8213
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های ساختمانی درحال ساخت - (مرزداران،ستارخان)
  2 - (مرزداران،ستارخان) - 9طبقه -تخریب و گودبرداری
 • شناسه : L02.8212
  محله : (مرزداران،ستارخان)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • پروژه های در حال ساخت تهران - (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا)
  2 - (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )
 • شناسه : L02.8211
  محله : (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت - (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا)
  2 - (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا) - 8طبقه -گچ و خاک
 • شناسه : L02.8209
  محله : (گیشا،تهران ویلا،شهرآرا)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • بانک اطلاعات ساختمانهای درحال ساخت تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله فولادی
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله فولادی
 • شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 • بانک اطلاعات ساختمان - مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
  مناقصه پروژه های ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن