تلفن:22315053
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L13.1408
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : L13.1545
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 13
محله : (بوعلی قاسم آباد)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : L13.1548
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (بوعلی قاسم آباد)
طبقه : 6
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : L13.1567
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : L13.1575
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 4
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : L13.1583
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 5
واحد : 4
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : L13.1590
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : AL01.4265
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 9
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04
شناسه : AL03.3243
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 10
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/04