تلفن:22315053
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : AL01.4299
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 37
واحد : 800
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : AL03.3273
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 9
واحد : 18
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : AL03.6261
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : L01.3845
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 12
واحد : 28
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : L01.5008
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 17
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : L01.6105
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 13
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : L01.6587
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 6
واحد : 6
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : L01.6683
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 5
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30
شناسه : L01.6811
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 6
واحد : 18
تاریخ بروز رسانی : 1397/02/30