تلفن:22315053
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L13.1629
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 6
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : AL03.6409
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : AL03.6439
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 3
محله : (سیدخندان میرداماد ظفر)
طبقه : 8
واحد : 14
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : AL03.6482
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 5
واحد : 9
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : L01.0696
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 15
واحد : 30
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : L01.5004
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 14
واحد : 11
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : L01.6061
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 7
واحد : 7
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : L01.6133
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 5
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23
شناسه : L01.6172
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/09/23