تلفن:22315053
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L13.1577
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : AL03.3243
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 10
واحد : 12
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : AL03.6126
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 7
واحد : 20
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : L01.3175
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 11
واحد : 18
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : L01.4389
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 16
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : L01.4496
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (قیطریه دزاشیب فرمانیه)
طبقه : 21
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : L01.6061
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : L01.6173
وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 15
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30
شناسه : L01.6210
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/30