تلفن:22315053
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L13.1530
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 8
واحد : 10
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : AL01.4282
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 9
واحد : 14
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : AL03.3442
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 10
واحد : 28
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : L01.3171
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 17
واحد : 42
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : L01.5161
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 9
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : L01.5903
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (اقدسیه کامرانیه ارتش)
طبقه : 16
واحد : 54
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : L01.6060
وضعیت پروژه : رو به اتمام
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : L01.6070
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 9
واحد : 16
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28
شناسه : L01.6206
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 1
محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
طبقه : 15
واحد : 44
تاریخ بروز رسانی : 1397/05/28