تلفن:22315053
تست1
مقالات ساختمانی لیدوبین

مجتمع مسکونی در حال ساخت _ مجتمع کارکنان بانک سپه

مجتمع مسکونی تجاری در حال ساخت کارکنان بانک سپه
ادامه

مجتمع تجاری اداری در حال ساخت _ بام سنتر نیایش

مجتمع تجاری اداری در حال ساخت تهران
ادامه

فروش محصولات ساختمانی- درس ششم: مربع موفقیت فروش

وقتی که شما یک محصول یا خدماتی را ارائه می‌کنید، لازمه همیشه به دنبال این چهار مورد، زمان، پول، وفاداری و علاقه مشتریان خود باشید.
ادامه

درس پنجم-چگونه جلوی چانه زنی کارفرما را بگیریم؟

همین ماه پیش بود که برای مشاوره به یکی از شرکت های معتبر در زمینه درب و پنجره آلومینیومی رفته بودم . از اونجا که میدانستم مشکل کجاست همون اول سراغ فرو ...
ادامه

فروش محصولات ساختمانی-درس چهارم: شخص تصمیم‌گیرنده در پروژه را پیدا کنید

شما لازم هست فقط با شخص تصمیم‌گیرنده پروژه صحبت کنید . خاطرم هست برای فروش یک محصول ساختمانی در یک پروژه بیش از 3 ماه از طریق سرپرست ساختمان پیگیر بو ...
ادامه