تلفن:22315053
تست1
استان: تهران
منطقه: 13
طبقات: 6
شهر: تهران
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
متراژ: 1100متر
وضعیت: دیوارچینی
نوع کاربری: مسکونی
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****