تلفن:22315053
تست1
استان: تهران
منطقه: 4
طبقات: 8
شهر: تهران
محله : (تهرانپارس حکیمیه)
متراژ: 1800متر
وضعیت: فونداسیون
نوع کاربری: مسکونی
آدرس: ****

مشخصات مجری

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارفرما

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات سرپرست

 • نام :
  ****
 • همراه 1 :
  ****
 • همراه 2 :
  ****

مشخصات کارگاه

 • نام :
  ****
 • تلفن :
  ****